Veelgestelde vragen over Outplacement

Wat houdt outplacement in?

Outplacement houdt in dat je wordt begeleid bij het zoeken naar een nieuwe duurzame professionele toekomst. Je krijgt hierbij o.a.

 • administratieve informatie over jouw statuut en steun
 • het opstellen van een persoonlijke balans en toekomst
 • psychologische ondersteuning en begeleiding
 • hulp bij het vinden van jobs, opleidingen, omscholingen, ...
 • begeleiding tijdens de integratie in jouw nieuwe job

Wanneer heb ik recht op outplacement?

 • Je hebt recht op outplacement als je aan deze voorwaarden voldoet:
  • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden. 
  • Je hebt een opzegtermijn of opzeg–vergoeding van minstens 30 weken.
 • Heb je een opzegtermijn of een opzegvergoeding van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze drie volgende voorwaarden beantwoordt:
  • Je werkte bij een werkgever uit de privésector,
  • Je was op de datum van jouw ontslag minstens 45 jaar, en 
  • Je werkte één jaar ononderbroken bij jouw werkgever.
 • Heeft jouw werkgever na een collectief ontslag of herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

Wanneer ben ik verplicht om outplacement te volgen?

Ben je ontslagen en wens je een werkloosheidsuitkering te ontvangen?

 • Dan ben je verplicht om outplacement te volgen als je aan deze vijf voorwaarden voldoet:
  • Je werd níet ontslagen omwille van een dringende reden. 
  • Je werkte minstens één jaar ononderbroken bij jouw werkgever.
  • ​Je werkte bij een werkgever uit de privésector.
  • Je hebt een opzegtermijn of –opzegvergoeding van minder dan 30 weken.
  • Je was op de datum van jouw ontslag minstens 45 jaar oud.
 • Beantwoord je aan deze voorwaarden en biedt jouw werkgever je geen outplacement aan?
  Dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen. Doet je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw persoonlijke uitkering.

Heeft jouw werkgever na een collectief ontslag of herstructurering een tewerkstellingscel opgericht en wens je een werkloosheidsuitkering te ontvangen?

 • Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht bent om je gedurende een bepaalde periode in te schrijven bij deze tewerkstellingscel. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw toekomstige uitkering.
 • Ben je ingeschreven bij de tewerkstellingscel, dan ben je verplicht om de outplacementbegeleiding te volgen die de tewerkstellingscel je aanbiedt. Doe je dit niet of werk je niet goed mee, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw toekomstige uitkering.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over outplacement?

Heb je nog vragen over outplacement? Neem contact op met onze specialisten via telefoon, mail of ons contactformulier. Zij staan je graag vrijblijvend te woord.

Wat als ik niet tevreden ben over de outplacementbegeleiding die ik krijg?

Bespreek dit in eerste instantie met jouw begeleider/coach en zoek samen naar een oplossing.

 • Levert dit niet het gewenste resultaat op? Neem dan contact op met de Itzu Career hoofdzetel in Hasselt (011.28.00.50 of info@itzucareer.eu). Stop in ieder geval niet zomaar met jouw outplacementbegeleiding, want dat kan gevolgen hebben voor jouw toekomstige uitkering.
 • Als je dat wenst, kan je ook een klacht indienen. Je kan dit via VDAB of Federgon (Itzu Career is als outplacementkantoor lid van Federgon).

Wie betaalt mijn outplacement?

 • Jouw outplacement wordt steeds betaald door jouw werkgever of door het Sociaal Interventiefonds bij een faling.
  • ​Word je ontslagen met een opzegtermijn van minstens 30 weken die je niet hoeft te presteren? Dan mag de werkgever 4 weken van jouw opzeggingsvergoeding inhouden om jouw outplacement te bekostigen. In alle overige situaties betaalt steeds de werkgever zonder invordering op de opzegvergoeding van de werknemer.
  • Betaalt het Sociaal Interventiefonds bij een faling, dan wordt er niks afgehouden van jouw opzeggingsvergoeding