24 maart 2021

Persbericht: ITZU vernieuwt programma outplacement en loopbaanbegeleiding

Welzijn, gezondheid, beweging en sociale contacten vormen rode draad in vernieuwde hybride trajecten outplacement en loopbaanbegeleiding bij ITZU.

Hybride outplacement trajecten

Omwille van de aanhoudende Corona-pandemie worden we allemaal afgesneden van onze sociale contacten en dat hakt in op ons mentale welzijn. Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens; contacten zijn zeer belangrijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid, en dus de kwaliteit van ons leven.

Voor ontslagen werknemers kwam de Corona-pandemie jammer genoeg nog veel harder aan. Professionele contacten vielen immers weg, en ook veel sociale activiteiten konden niet meer plaatsvinden. Ontslagen werknemers verliezen niet enkel hun job, maar ook hun sociaal netwerk, hun structuur, en zelfs soms een stukje van hun identiteit.

Om ontslagen werknemers in deze context nog beter te ondersteunen, heeft ITZU haar outplacementprogramma vernieuwd en aangevuld met allerlei thema’s die specifiek focussen op het emotionele en fysieke welzijn van de deelnemers. Voortaan is het programma hybride – online en offline, op kantoor, in de natuur of een andere inspirerende plek -, en integreert ook topics die ervoor zorgen dat werkzoekenden veerkrachtig worden en blijven. Thema’s zoals gezond bewegen, voeding, ergonomie, mentaal welzijn, sociale contacten,…zijn nu even belangrijk geworden dan onderwerpen zoals digitaal solliciteren en talentenzoektocht.

“We merken bij de deelnemers van onze outplacement trajecten dat er zeer grote vraag is naar hybride trajecten waarbij zowel het mentale als het fysieke welzijn centraal staan”, verduidelijkt Louis Kemps, CEO van ITZU. “Daarom hebben we ons outplacement programma aangepast aan de noden van vandaag en kunnen we samen met de deelnemers nog beter werken aan een gezonde toekomst en een nieuwe duurzame tewerkstelling”.

Empowerment traject voor langdurige zieken

Ook in het nieuwe ‘Empowerment traject’ van ITZU staat de emotionele en fysieke gezondheid van de deelnemers centraal. In dit Empowerment traject geeft ITZU aandacht aan de heractivering van langdurige zieken. “Vanuit onze expertise als loopbaancoach zijn wij de geschikte partner om langdurig zieken terug te motiveren en perspectieven te laten inzien. Dit bevordert hun kansen op een duurzame (her)tewerkstelling op de arbeidsmarkt”, gaat Louis Kemps verder.

“Meer dan 450.000 mensen behoren tot de groep ‘langdurig zieken’. Aangezien zij nog een arbeidsovereenkomst hebben, en dus in aanmerking kunnen komen voor loopbaanbegeleiding, zullen wij onze trajecten loopbaanbegeleiding specifiek aanpassen voor langdurig zieken. Dit onder de naam Empowerment traject.  Wij bieden deze mensen een gratis intake aan, het is een individuele begeleiding die maximaal 7 uur begeleiding in beslag neemt op een maximum termijn van 3 maanden.“

“Hierbij zoeken we samen naar de talenten van deze mensen, en naar wat hen energie geeft om terug actief te mogen worden. We willen ook deze groep laten ontpoppen tot de beste versie van zichzelf. We willen met andere woorden langdurig zieken bijstaan om een nieuwe kans te krijgen op de arbeidsmarkt”, besluit Louis Kemps.

Terug naar overzicht Volgend artikel