28 oktober 2020

Outplacementbegeleiding bij ontslag

Outplacementbegeleiding bij ontslag van een werknemer is mogelijks verplicht. Hieronder lees je alles over jouw taak als werkgever in dergelijke situaties. Allereerst moet je natuurlijk weten of outplacement wel of niet aangeboden moet worden. En als dat het geval is, hoe je dat dan moet doen. Wij helpen je op weg.

Outplacementbegeleiding bij ontslag

Moet je bij ontslag outplacement aanbieden?

Of je al dan niet outplacement moet aanbieden bij ontslag, hangt in de eerste plaats af van het aantal weken opzegtermijn of verbrekingstermijn van jouw medewerker.

  • Over het algemeen hebben alle werknemers met een opzegtermijn of verbrekingstermijn van 30 weken of meer recht op outplacement.
  • Heeft een medewerker geen opzeg van 30 weken, maar is hij of zij (hierna hij genoemd) wel 45 jaar oud en minstens 1 jaar in dienst? Ook dan heeft hij hier recht op. Meer nog, dan is de werknemer zelfs verplicht om outplacement te volgen.

Bij een collectief ontslag is de procedure net iets anders. Dan ben je als werkgever verplicht om een tewerkstellingscel op te richten. Hierin zetelen verschillende actoren, nl. de werkgever, vakbonden, VDAB en een erkend outplacementkantoor. Het outplacementkantoor verzorgt de outplacementbegeleiding aan alle werknemers, die trouwens ook in dit geval verplicht zijn om dit te volgen.

Sinds april 2019 is er nog een vierde regelgeving die jou als werkgever verplicht om outplacement aan te bieden bij ontslag. Namelijk wanneer je medische overmacht inroept. Dit kan wel enkel nadat jullie samen een re-integratietraject hebben beëindigd.

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds bij ons terecht.

Hoe bied je outplacement aan?

Stel dat uit bovenstaande regelgeving blijkt dat jij als werkgever outplacement moet aanbieden. Hoe doe je dat dan precies? Wel, als eerste moet je bij het einde van de arbeidsovereenkomst binnen de 15 of 30 kalenderdagen een aangetekend schrijven versturen (de termijn is afhankelijk van in welk “stelsel” de ontslagen medewerker zich bevindt).

Maar let op, deze procedure verschilt bij opzeg van 30 weken of meer of bij een collectief ontslag. Wij helpen je graag verder met het bepalen in welk “stelsel” je ontslagen medewerker zich bevindt. Tevens kunnen wij je voorzien van de te volgen procedure en van de nodige documenten om een outplacementvoorstel aan te bieden aan de ontslagen medewerker. Over het algemeen ziet het outplacementproces er als volgt uit:

  1. De werkgever doet met een aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren hangt af van de situatie / het stelsel.
  2. De werknemer aanvaardt of weigert dit outplacement aanbod.
  3. Gaat de werknemer akkoord, dan gaat outplacementbegeleiding van start na ontvangst van de opdracht van de werkgever.
  4. In sommige gevallen kan de outplacementbegeleiding hervat worden wanneer deze door omstandigheden werd onderbroken. Bv. door het vinden van een nieuwe job.
Terug naar overzicht Volgend artikel