9 mei 2019

Outplacement na medische overmacht - Wet 7.4.2019 jobsdeal

Momenteel zijn er reeds meer dan 400.000 langdurig zieken in België. Tot op heden konden deze werknemers niet genieten van een goede structurele begeleiding in functie van re-integratie naar de arbeidsmarkt toe. Met het invoeren van outplacement na medische overmacht krijgen deze talenten opnieuw een mooie kans op een duurzame re-integratie op de arbeidsmarkt.

Wat is outplacement na medische overmacht?

Outplacementbegeleiding helpt ontslagen werknemers omwille van medische redenen via  begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job. Het is belangrijk dat deze werknemer elders kansen krijgt. Hij of zij beschikt immers over kennis en vaardigheden die voor een andere werkgever interessant kunnen zijn.

Wanneer wordt outplacement na medische overmacht toegepast?

Wanneer een werknemer wegens ziekte meer dan 4 maanden afwezig is en de werkgever al een re-integratietraject heeft beëindigd voor de desbetreffende werknemer, waaruit blijkt dat de werknemer zijn overeengekomen werk definitief niet meer kan uitoefenen. Dan kan outplacement na medische overmacht een oplossing bieden.

Een re-integratietraject dient om na te gaan of de werkgever aangepast of ander werk kan voorzien door de werknemer die door gezondheidsproblemen zijn huidige job niet meer kan uitoefenen. Hier wordt steeds een arbeidsgeneesheer bij betrokken.

Werknemers met een gezondheidsproblematiek zijn immers vaak reeds langere tijd afwezig geweest van de arbeidsmarkt. Hoewel zij vaak erg gemotiveerd zijn om terug aan de slag te gaan, is het voor hen zeker niet eenvoudig om actief op zoek te gaan naar passend werk. Een ervaren begeleider met kennis van de huidige arbeidsmarkt en die samen met de werknemer zijn gekende en ongekende talenten, competenties en ambities in kaart kan brengen, zal hier een grote hulp vormen. ​

Hoe zit het praktisch bij outplacement na medische overmacht?

Om gebruik te kunnen maken van outplacement na medische overmacht zijn er enkele spelregels van tel:

1. De outplacementbegeleiding omvat 30 u in een periode van 3 maanden en start wanneer de werknemer het outplacementaanbod zijn akkoord heeft gegeven.

2. Als de werknemer binnen deze periode een werkhervatting heeft, kan hij nog gedurende 3 maanden terugvallen op de door de ex-werkgever aangeboden outplacementbegeleiding voor de uren die nog niet opgebruikt zijn.

3. Het outplacementaanbod moet een waarde hebben van € 1.800 en het moet beantwoorden aan de kwaliteitsnormen van een klassieke outplacement, rekening houdend met de gezondheidsproblematiek van de werknemer.

4. De werkgever doet het aanbod binnen de 15 dagen na de medische overmacht, de werknemer heeft dan 30 dagen om hierop in te gaan.

Voor de werknemer is het outplacementaanbod gratis, de kosten worden gedragen door de werkgever. Outplacement na medische overmacht is overigens een wettelijke verplichting; als de werknemer niet wilt deelnemen kunnen zijn sociale uitkeringen in gevaar komen.

Hoe past Itzu Career in het verhaal?

Bij Itzu Career vertrekken we vanuit een ‘Strenght evidence based’ aanpak, het zogenaamde sterkte-denken. We focussen op de talenten om te kijken welke toekomstperspectieven er mogelijk zijn. Verder testen we de mentale veerkracht en weerbaarheid via wetenschappelijk onderbouwde testen en tools. Op deze manier kunnen we samen met de werknemer een nieuw duurzaam carrière pad uittekenen.

Het unieke Itzu Career outplacementprogramma

  • Intake / kennismakingsgesprek

De persoonlijke situatie van de kandidaat wordt in kaart gebracht. Er wordt naar de gezondheidstoestand en welke aanpak hiervoor het best gehanteerd wordt.

  • SWOT-analyse

Analyse van de sterke en zwakke punten van de kandidaat, de kansen en bedreigingen.

  • Beroepsinteresses en arbeidsmarktstudie

Door de interesses te benoemen wordt bepaald welke waarden de kandidaat belangrijk vindt binnen een job.

  • Persoonlijk marketingplan

Tijdens deze intensieve fase worden belangrijke sollicitatie skills aangeleerd en bijgeschaafd.

  • Opvolging en begeleiding

De kandidaat wordt gedurende de diverse stappen van het traject opgevolgd en begeleidt.

Dankzij onze nationale dekking hebben onze coaches een uitgebreide kennis van de lokale arbeidsmarkt en is er slechts een beperkte verplaatsing nodig. ​

Terug naar overzicht Volgend artikel