30 oktober 2020

Outplacement bij herstructurering: van terugbetaling tot TWC

Ben je een bedrijf in moeilijkheden? Dan is herstructurering en een collectief ontslag soms de laatste uitweg. Samen met jou ondersteunen we ontslagen werknemers met outplacement en helpen we hen aan een nieuwe toekomst of job. 

Als werkgever heb je bij herstructurering de plicht om een tewerkstellingscel (TWC) op te richten en outplacementbegeleiding aan te bieden. Ontdek wat dit juist inhoudt en of je in aanmerking komt voor een terugbetaling van outplacementkosten.

Outplacement bij herstructurering: van terugbetaling tot TWC

Wat is de definitie van een herstructurering?

Je spreekt over een herstructurering voor je bedrijf als het voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1. Je onderneming gaat over tot collectief ontslag. Collectief ontslag is als je een bepaald aantal werknemers ontslaat:
 

  • Meer dan 100 werknemers: je ontslaat minstens 10% van de werknemers

  • 20-100 werknemers:  je ontslaat minstens 10 werknemers

  • 11 - 21 werknemers: je ontslaat minstens 6 werknemers

  • Minder dan 12 werknemers: je ontslaat minstens de helft van je werknemers
     

2. Je bedrijf telde in het jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag een aantal werkloosheidsdagen dat minstens gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ voor arbeiders. Deze voorwaarde is enkel van toepassing als meer dan de helft van je werknemers in het arbeidersstatuut vallen. 

Voldoet je bedrijf aan een van deze voorwaarden? Dan dien je de bevoegde federale instantie (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) te contacteren voor een erkenningsaanvraag tot herstructurering. 

Tewerkstellingscel oprichten bij herstructurering

Je onderneming is verplicht een tewerkstellingscel (TWC) op te richten om ontslagen werknemers naar een nieuwe job te begeleiden. Deze cel dient opgericht te zijn voor het eerste ontslag plaatsvindt in kader van herstructurering.

Dit geldt enkel en alleen voor de bedrijven die vallen onder het toepassingsgebied van collectief ontslag. Die voorwaarden hadden we het al eerder over in deze blog.

De ontslagen werknemers schrijven zich vervolgens in bij de tewerkstellingscel en deze zal hen begeleiden. Outplacement maakt deel uit van het aanbod binnen een TWC. Onze outplacement-experts hebben al veel ondernemingen efficiënt ondersteund in dit proces.

Terugbetaling outplacementkosten bij herstructurering

Stel dat je ontslagen werknemers een outplacement-traject bij ons volgen. Valt deze outplacementkost dan volledig op de schouders van de werkgever? Ja, maar je komt mogelijks in aanmerking voor een terugbetaling.

Op 18 september 2019 heeft de Vlaamse Regering nieuwe regelgeving doorgevoerd over het terugbetalen van de outplacementkosten voor bedrijven in herstructurering.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing als:

  • het collectief ontslag plaatsvindt bij een bedrijfseenheid in het Vlaamse Gewest;

  • en er werknemers blijven werken in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel de terugbetaling bedraagt is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en of hij of zij een nieuwe job heeft.
 

 

Bedrag terugbetaling outplacement

< 45 jaar - geen nieuwe job

€360

≥ 45 jaar - geen nieuwe job

€720

< 45 jaar - wel nieuwe job

€90

≥ 45 jaar - wel nieuwe job

*180

 

Je vraagt deze terugbetaling aan bij de VDAB, en dat tussen de 6 en 12 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding. Hoeveel outplacement kost? Dat ontdek je in deze blog.

Hoe helpen we jouw onderneming in herstructurering?

Onze ITZU-vlinders en experten begeleiden jouw onderneming en ontslagen werknemers doorheen het proces van herstructurering en outplacement. We passen de geldende regelgeving toe zoals het moet. Op die manier kan jij als onderneming je focussen op de relance en organisatie van je bedrijf.

Geef een sterk signaal aan de werknemers die ontslagen zijn, maar ook aan de personen die blijven. Laat hen zien dat jij als werkgever begeleiding voorziet die de ontslagen werknemers helpt naar een nieuwe job. Dit engagement is cruciaal voor de motivatie bij de werknemers die blijven!

Terug naar overzicht Volgend artikel