16 november 2018

Levenslang studeren brengt werkgeluk

Als loopbaancoach wordt Dominique Hendriks dagelijks geconfronteerd met mensen die een gebrek aan werkgeluk ervaren. Levenslang studeren is één van de antwoorden op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt.  

Onze wereld verandert sneller dan ooit en staat voor ongeziene uitdagingen. We leven in een VUCA wereld: volatility, uncertainty, complexity en ambiguity zijn de kenmerken. Er ontstaan nieuwe werkvormen en tendensen waarvan de impact moeilijk in te schatten is.  Automatisering, technologisering en het internet of things zijn niet meer tegen te houden. 

De werknemer staat centraal

Een belangrijke spil in deze nieuwe wereld is de werknemer. Deze moet nieuwe vaardigheden ontwikkelen om overeind te blijven. Een loopbaan van 30 jaar bij dezelfde werkgever in een job die nauwelijks veranderd, wordt steeds schaarser en is waarschijnlijk al bijna onbestaand. Flexibiliteit is één van de antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. Vooral onder invloed van de digitalisering merken we dat wat vandaag een zekerheid is, morgen achterhaald kan zijn. 

Door hierboven beschreven evoluties is de werknemer vandaag verantwoordelijk om zijn loopbaan zelf in handen te nemen. Loopbaankeuzes en - beslissingen zelf te maken en vooral ervoor te zorgen dat hij interessant blijft op arbeidsmarkt. Een zeer belangrijk aspect hierin is de kennisvergaring. Kennis heeft echter een houdbaarheidsdatum; opgedane kennis op school is enkele jaren later grotendeels achterhaald.

Blijven studeren

Blijven studeren is dus de boodschap. En dit hoeft zeker niet zoals het traditionele schoolmodel, jarenlang op de saaie schoolbanken zitten. We kunnen op verschillende manieren ‘bijstuderen’; seminaries volgen, boeken of artikels lezen, kennis uitwisselen met klanten en collega’s of kortdurende gespecialiseerde opleidingen volgen. De digitalisering biedt ons de mogelijkheden om online via zelfstudie, denk maar aan Youtube en andere kanalen, onze kennis up-to-date te houden en uit te breiden.

Never stop learning, because life never stops teaching

Meer werkgeluk als resultaat

De voordelen van het blijven vergaren van kennis zijn groot. Ontwikkeling en verandering heeft op vele werknemers een positief effect, waardoor het werkgeluk stijgt. Enerzijds is de kans groot dat je meegroeit met de arbeidsmarkt en de noden van de klanten. Je kan je aanpassen aan tendensen op de arbeidsmarkt, je ontwikkelt vaardigheden, onderhoudt je brein, vergroot je netwerk en meestal komt extra kennis ten goede aan je verloning.

Studeren vergt natuurlijk inspanning, des te meer is het belangrijk je te ontwikkelen in een domein dat je interesseert. Het achterhalen van je passies en interesses is hierin een noodzaak. 
Een uitdaging naar de toekomst voor opleidingsinstanties zal zijn het ontwikkelen van een opleidingsaanbod op maat van iedere werknemer. Hier kan de digitalisering, technologisering en het internet of things dan weer een rol in spelen zodat de cirkel rond is.

Terug naar overzicht Volgend artikel