21 januari 2020

Het belang van persoonlijkheid in ons assessmentcenter

Het belang van persoonlijkheid in ons assessmentcenter

Dat jij en je medewerkers de term ‘persoonlijkheid’ anders invullen, is niet zo vreemd. Zelfs binnen de academische wereld verschillen de definities ervan. Toch komen bepaalde elementen steeds terug: persoonlijkheid wordt gezien als een verzameling van stabiele, consistente trekken die interageren met omgevingsfactoren om zo emotionele, cognitieve en gedragsmatige responsen te produceren.

De ‘Big Five’

We beschikken dus allemaal over een unieke mix van persoonlijkheidstrekken die samen met onze omgeving bijdragen aan ons denken, doen en voelen. Wetenschappelijk onderzoek naar die speciale mix leverde een verrassende conclusie op. Zowat alle mogelijke trekken kunnen namelijk geclusterd worden in vijf grote categorieën. Deze ‘Big Five’ beschrijven elk een ander stukje van onze persoonlijkheid. En samen bieden ze een goed inzicht in de manier waarop mensen qua persoonlijkheid van elkaar kunnen verschillen. Meer bepaald geven ze ons nuttige informatie op vlak van vriendelijkheid, extraversie, emotionele stabiliteit, gewetensvolheid en openheid.

Persoonlijkheid is geen zwart-wit verhaal

Elk van de vijf grote persoonlijkheidstrekken stelt een continuüm voor. De schaal van de trek ‘extraversie’ loopt bijvoorbeeld van ‘introvert’ tot ‘extravert’. Mensen bezitten met andere woorden altijd een bepaalde mate van extraversie die zich ergens tussen deze twee uitersten situeert. Bij persoonlijkheidstrekken gaat het dus niet om het een óf het ander. Je kan niet puur ‘vriendelijk’ of puur ‘onvriendelijk’ door het leven gaan. Er zit een beetje van beide in je.

Nog opvallend in het onderzoek naar persoonlijkheden: dezelfde structuur duikt steeds opnieuw op, ongeacht land, taal, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau of gebruikte onderzoeksmethode. 

Van theorie naar praktijk

Met de kennis die wetenschappers verzameld hebben, werden tools ontwikkeld om de persoonlijkheid van mensen in kaart te brengen. Vragenlijsten waarin mensen zichzelf beoordelen of waarin ze hun voorkeursgedrag aanduiden, vormen een valide en betrouwbare meting van hun persoonlijkheid. De resultaten ervan maken het mogelijk om met een redelijke zekerheid iemands gedrag in de toekomst te voorspellen. En dáár wordt het bijzonder interessant voor ons assessmentcenter.

To fit or not to fit

Persoonlijkheid is zowel motor als stuur voor gedrag, nu en in de toekomst. Daarom brengen we deze in kaart in ons assessmentcenter. Ook de fit tussen een persoon en zijn functie en de cultuur binnen een organisatie valt te onderzoeken met een persoonlijkheidsanalyse. In een commerciële functie plaats je bij voorkeur iemand die geniet van sociale contacten. Zorgvuldigheid is dan weer een ideale kwaliteit binnen een administratieve job.

Competenties, vaardigheden en gedrag kan je ontwikkelen. In het geval van persoonlijkheid is het echter niet de bedoeling om deze te veranderen. De natuurlijke fit van een persoonlijkheid met een bedrijf is dus belangrijk. Daarom schenken we er keer op keer aandacht aan in onze assessments.

Terug naar overzicht Volgend artikel