10 april 2020

Heb jij ook weleens te maken met uitstelgedrag?

Hoe vaak hebben we in de voorbije weken niet gehoord: “Nu ben ik thuis en nog krijg ik niks gedaan”? Een voorbeeld. Je belooft ‘ s morgens aan een collega om informatie op te zoeken en die door te mailen. Ook al weet je dat dit echt een stukje van je job is dat je niet graag doet. Onderweg naar beneden, kom je tot het besef dat je trap wel echt vuil ziet. Vlug dan maar even de stofzuiger in de hand en de trap onder handen nemen. Eindelijk aan de ontbijttafel aangekomen, nog steeds in pyjama, zie je dat je laptop nog in de koffer van je auto ligt. Vlug het ontbijt binnen duwen en dan maar snel eerst terug naar boven, kleren aan, richting auto en laptop. Eten maken, kinderen helpen met huiswerk, een wandeling doen om gezond en in beweging te blijven..…7 uur verder…

Whatsapp collega: ‘Ben je mij vergeten? Ik heb de informatie echt dringend nodig’. Herkenbaar? Dit is dus uitstelgedrag.

Wat is uitgestelgedrag nu precies?

Uitstelgedrag staat niet gelijk aan ‘we gaan niks doen’. Uitstelgedrag staat voor: we gaan niks doen en we gaan onszelf er ongelooflijk schuldig bij voelen. We hebben tijd en toch hebben we nog steeds geen kasten opgeruimd. We voelen ons hier dan schuldig over, vooral omdat heel de wereld dit wel lijkt te doen en hier tijd voor weet vrij te maken. Willen we eigenlijk wel echt die kasten opruimen of is het iets waar we ons sociaal toe verplicht voelen?

Dit is meteen een ander belangrijk aspect van uitstelgedrag: we gaan ons niet alleen schuldig voelen, het gaat vaak ook nog over taken die we minder graag doen.

De reden waarom we bepaalde taken vaak minder graag doen , is zeker niet altijd pure luiheid. Integendeel. Er is ook de angst om te falen. Werkgerelateerde taken zijn vaak zo complex dat we niet weten of we deze tot een goed einde kunnen brengen. Door deze taken uit te stellen gaan we het probleem nog vergroten omdat we ook nog onder tijdsdruk komen te staan. Toegegeven, er zijn er ook die hierdoor beter gaan presteren.

In de bedrijfspsychologie besteedt men veel aandacht aan uitstelgedrag . Het verschijnsel is om verschillende redenen belangrijk, niet in het minst omdat het de productiviteit in het gedrang brengt en stress veroorzaakt.

Hoe kunnen we de strijd aangaan tegen dit uitstelgedrag?

Hieronder volgen 9 tips die je allicht al een stukje verder kunnen helpen:

  • Splits de taken op zodat ze niet meer als een groot beest op je afkomen. De complexiteit van taken, zeker als ze werkgerelateerd zijn, maakt dat we gaan uitstellen. De kans op mislukken lijkt groter als de taak complexer is. Hoe eenvoudiger, hoe makkelijker.
  • Begin met andere taken, die juist iets minder vervelend zijn, maar er wel voor kunnen zorgen dat je in een productieve flow geraakt. Hierdoor gaan de uitsteltaakjes er misschien toch nog van komen. Ruim bijvoorbeeld eerst je bureau eens op voor je aan dat mailtje met informatie begint.De rust en het positieve effect van het ordelijke bureau gaan je aanzetten tot meer productief werk en die mail zal sneller geschreven zijn.
  • Bepaal waarom je een bepaalde taak zou moeten doen. Iets doen met een reden werkt altijd beter.
  • Ken je talenten: ga niet voor een taak die boven je bereik ligt.
  • Doe aan digitale detox, m.a.w. schakel alle mogelijke stoorzenders uit. Alle WhatsApps, berichten met bijvoorbeeld cartoons over Corona, leiden je te veel af van je eigenlijke doel.
  • Deadlines en afstreepbriefjes kunnen ook werken.
  • Beloon jezelf met iets leuks als de taak toch af is.
  • Durf hulp vragen. Begin niet alleen de kasten op te ruimen, maar betrek anderen hierbij en wie weet, wordt het nog wel leuk. Het resultaat zal dit alleszins wel zijn.
  • En ten slotte kan de 10-minuten-regel je verder helpen. Leg jezelf op om 10 minuten te werken aan een taak waar je echt tegenop ziet.Na die tien minuten ga je zien dat je al vooruitgang geboekt hebt en dat je in het meest succesvolle geval de taak al afgewerkt hebt of gaat afwerken in de flow.

Wees moedig vandaag. Je bent al goed begonnen door dit artikel tot het einde te lezen en niet uit te stellen tot een later moment.

Wees moedig en durf vandaag ook je eigen carrière eens in vraag te stellen. Hierin kan je niet falen en wij als loopbaancoaches kunnen je goed helpen om je loopbaanvragen op een eenvoudige manier stap voor stap aan te pakken zodat er hopelijk geen sprake zal zijn van uitstelgedrag.

Terug naar overzicht Volgend artikel