25 april 2018

Fast Moving Company Culture

De wereld staat niet stil. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en aanpassen wordt steeds uitdagender. Hetzelfde gebeurt ook op de werkvloer. De bedrijfscultuur van vandaag lijkt in niets meer op die van 35 jaar geleden. Wat is er allemaal veranderd en wat zijn de voor- en nadelen die er aan gekoppeld zijn? Door samen met loopbaancoach Hanna Zawierucha en operationeel directeur van Itzu Career Guy Strauven een kijkje in het verleden te nemen, kunnen we een blik in de toekomst werpen en anticiperen op wat ons te wachten staat.
 

Bedrijfsstructuur

Eén van de grootste veranderingen die we de afgelopen 35 jaar hebben gezien, is de bedrijfsstructuur. Vroeger was de wil van de baas vaak wet en was de communicatie enkelzijdig en zeer top down. Vandaag spreken we over participatief leidinggevenden die hun medewerkers coachen. 
Door de opkomst van verschillende functies, staan werknemers vaak op eenzelfde niveau en is de bedrijfsladder niet meer puur verticaal. Een bedrijf beschouwt haar medewerkers nu ook meer als het bloed dat door de aderen van de organisatie stroomt, waardoor er meer ruimte is gekomen voor bottom-up communicatie. Denk maar aan het zelf indelen van je werkrooster, of het deels zelf samenstellen van je takenpakket. 

Feedbackgesprekken

Een leidinggevende is niet langer iemand die de hele dag op zijn kantoor zit en er enkel uit komt om je opdrachten te geven, maar iemand die aanspreekbaar is en je coacht om beter te worden. 
Feedbackgesprekken was bijvoorbeeld een niet-bestaande term in het verleden. Het woord feedback werd ook vaak als negatief beschouwd. Tegenwoordig worden feedbackgesprekken meestal gehouden ter verbetering van de kwaliteit voor beide partijen. “Heb je opmerkingen voor mij?” en “Wat kan er beter?”, zijn vragen die zowel leidinggevenden als medewerkers aan elkaar stellen. Ze weten dat dit hun relatie, de prestaties en de resultaten alleen maar positief beïnvloedt. Zo is er ook meer bespreekbaar geworden. De werknemer is mondiger geworden en de werkgever heeft dit aangemoedigd.
 

Communicatie

Beeld het je eens in, werken met enkel een computer zonder internet, een telefoon en een fax. Dankzij de desktop en het internet zijn de technologische ontwikkelingen in overdrive gegaan. Een factuur, document, foto, ontwerp, offerte of brief versturen? Alles kan via je smartphone. Het klinkt tegenwoordig vanzelfsprekend, maar zelfs nog maar 20 jaar geleden was dit anders.

Altijd, overal connected

Door het internet zijn ook intern de grenzen vervaagd. Eilandstructuren en een opendeurpolitiek zijn stilaan de norm geworden, en iedereen werkt samen met iedereen.  Vroeger was je functie veel strak omschreven. Nu is samenwerken een must en dat vraagt om meer kennis, en dit verwachten de meeste medewerkers ook. 
Toch heeft dit indirect ook negatieve bijwerkingen. Prikkels komen nu zeer snel en van alle kanten. Een mail voor een offerte, een sms van je afspraak, een WhatsAppje van je partner of je baas die langskomt voor een bijkomende taak. Je bent met steeds meer dingen tegelijk bezig. Je werk loopt omwille van de technologie ook door na de kantooruren, en dat kan voor meer stress zorgen.
Van alle markten thuis zijn is de norm geworden, en toch moet je ook expert zijn. Eén enkele discipline kennen is vaak niet genoeg, en als generalist heb je nergens een verdieping in. Je moet steeds bijscholen, niet omdat je een voorsprong op de rest wilt hebben, maar omdat het gewoon moet om ergens aan de slag te kunnen gaan.
 

Verloning

Als je dertig jaar geleden over een cafetariaplan zou spreken, werd je raar aangekeken. De evolutie op het vlak van verloning is merkwaardig. Je had je loon en soms een bonus. Een bedrijfswagen was eerder uitzondering dan regel. De dag van vandaag is een bedrijfswagen voor veel bedienden een verwachting, en gebruiken bedrijven ze als lokmiddel. Met de cafetariaplannen zijn extralegale voordelen nog flexibeler geworden. De werkgever kan samen met de werknemer kiezen om een loonpakket op maat samen te stellen.
 

Flexibiliteit

Elke dag van negen tot vijf werken is steeds minder de doorsnee job. Een goede work-lifebalans is daarom essentieel voor een gezonde geest en lichaam. De werknemers bij Itzu kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen tussen welke uren ze de werkdag starten en stoppen. Zo kunnen ze hun werkuren afstemmen op hun privéleven voor een betere balans. Ook tijdskrediet en ouderschapsverlof zijn veel aantrekkelijker geworden. Vaders kunnen nu ook langer thuis zijn en instaan voor het huishouden, terwijl dit voordien vooral op de vrouw was gericht.  
 

Sterkte-denken

Eén van de meer recente ontwikkelingen binnen organisaties en iets waar we bij Itzu Career voor pleiten, is het sterkte-denken. Iedereen heeft een eigen set van skills te bieden aan een organisatie en wil deze maar al te graag toepassen in zijn job. Het focussen op de sterke punten, in tegenstelling tot het bijschaven van de zwakke, biedt tal van voordelen. De medewerker is gelukkiger, presteert beter en kan beter om met de talloze prikkels die voor stress kunnen zorgen. Voor een organisatie is dit enkel goed nieuws, want naast de betere cijfers stijgt het welzijn op de werkvloer en daalt het ziekteverzuim.
Jobcrafting is dan ook iets wat we steeds vaker tegenkomen. Vanaf het sollicitatiegesprek wordt er vaak besproken wat de potentiële werknemer goed kan en graag doet. Ook na aanwerving is dit mogelijk. Uitbreiden naar nieuwe taken om graag te blijven werken wordt steeds vaker besproken. Het is een overtuiging die de werknemer zijn hele loopbaan met zich mee moet dragen.
 

Toekomst

De bedrijfscultuur staat al lang niet meer stil, en verandert steeds sneller. Wat zijn evoluties die we mogen verwachten? Gaat het enkel flexibeler worden, of gaan we een terugval zien?
 

Nieuwe grenzen

Bij Itzu Career zijn we er van overtuigd dat flexibiliteit op en naast de werkvloer tot een punt gaat komen waar het zo overbelastend wordt, dat het terug zal afnemen. Een crash in het collectieve brein van de werkende mens. We zien nu al steeds meer burn-outs, meer veeleisende functies en een snelle vervaging van de grens tussen werk en privé. Er zal een punt komen dat het too much wordt en organisaties zullen moeten ingrijpen en terug grenzen moeten instellen.
We zien dit in een aantal organisaties al gebeuren met bv. de smartphone policy.  Steeds meer organisaties verbieden het gebruik van de professionele smartphone na een bepaald uur, zodat de medewerker zich voldoende kan ontladen na elke dag vol talloze prikkels.
 

Functieprofielen

Er zullen altijd bepaalde functies blijven bestaan, vooral voor technische profielen. Voor bedienden en managers zullen deze echter meer en meer vervagen. Door de opkomst van automatisering en de vereenvoudiging van processen, verdwijnen afgeleide jobs en kan 1 individu het werk van een heel team uitvoeren. Een voorbeeld?  In een reclamebureau bestond  de prepress-afdeling vroeger  uit een multidisciplinair team (een ontwerper, een letterzetter, een fotogravure, etc… Tegenwoordig kan één persoon digitaal al deze taken in een oogwenk uitvoeren, en daarnaast nog eens bijkomende taken vervullen. 
 

We kunnen enkel een ruwe schets maken van wat de toekomst zal brengen. Het verleden kan veel over de toekomst zeggen, maar biedt geen garanties. Het is vandaag meer dan ooit belangrijk om voorbereid te zijn op wat er ons te wachten staat en om hier zo goed mogelijk op aan te passen. Enkel dan kunnen we de overvloed aan prikkels blijven verwerken.

LB

Terug naar overzicht Volgend artikel