27 oktober 2020

Een team aansturen vanop afstand

Uit een grootschalige welzijnsbevraging bij 7000 personeelsleden van de Vlaamse overheid blijkt dat 62% van de bevraagden sinds de lockdown eerder dit jaar volledig van thuis uit werkt. Meer dan 40% van de bevraagden mist hierin het dagelijkse contact met collega’s.

Daarnaast geeft 31% van de bevraagden aan dat ze zich onvoldoende ondersteund voelen door zijn leidinggevende in het thuiswerken. Maar hoe doe je dat concreet? ​

De impact van thuiswerken verbaast ons alvast niet. Bij Itzu Career begeleiden en coachen we dagelijks heel wat mensen en merkten we al snel dat telewerken ook heel wat vraagtekens met zich meebrengt en bezorgdheden. Medewerkers voelen zich sneller eenzaam en vinden de weg niet altijd in de digitale chaos.

Tot vorig jaar was thuiswerken slechts een ‘voorrecht’ voor enkelen, maar doorheen de veranderende omstandigheden is dit in een snel tempo volledig ingeburgerd. En is telewerken nu eerder de norm. In een korte tijdspanne zijn we met z’n allen omgeschakeld naar ofwel volledig, ofwel deeltijds thuiswerken. Organisaties investeren volop in een home office policy en een beleid omtrent hybride werkvormen. ​

Niet alleen maar nadelen

Telewerken brengt uiteraard niet alleen maar nadelen met zich mee. Er zijn ook heel wat voordelen:

  • tijdswinst door minder pendelen

  • minder stress door geen werkverkeer

  • betere work-life balance

  • uren presteren wanneer het je beter uitkomt

Echter, worden we door deze ‘new reality’ ook met een aantal minder positieve aspecten geconfronteerd. Je ziet je collega’s minder, je hebt minder sociaal contact, je kan minder goed het onderscheid maken tussen werk en privé en je verliest langzaamaan het contact met de werkvloer.

Studies wijzen bovendien aan dat wie vooral van thuis uit werkt, minder kans maakt om te promoveren*. Uit het oog, uit het hart? 

Aanpassen aan het nieuwe normaal

Vandaar dat we dit topic van de nieuwe realiteit waarmee we geconfronteerd worden, hebben toegevoegd aan ons reeds bestaande Management Development Program, waarin we managers coachen inzake leidinggeven en gesprekstechnieken in het algemeen. Leiding geven vanop afstand brengt heel wat extra skills met zich mee. We gaan naar ‘Distance Managers’ die resultaten nagaan in plaats van activiteiten controleren, die geloven dat ontwikkeling nodig is in plaats van toezicht. 

Zo moet er extra geïnvesteerd worden in het verbinden van de mensen met elkaar, met de teamleader en met de organisatie. Als leidinggevende dien je hiervan bewust te zijn, het contact te behouden, feedback te blijven geven en eenzaamheid van medewerkers helpen tegen te gaan. We streven naar nog meer verbinding, waardoor we een vaak koude digitale afstand trachten om te zetten naar een warme betrokkenheid. Hoe je je leidinggevenden hiertoe kunt brengen, ontdek je in ons Management Development Program. ​


Wil jij de volgende stap zetten als digitaal leidinggevende? Vraag dan meer info aan over ons Management Development Program.

 

* onderzoek van het in Boston gevestigde adviesbureau Strategy Analytics

Terug naar overzicht Volgend artikel