Outplacement Formules

Binnen het kader van het algemene of specifieke stelsel van outplacement kan de werkgever zelf kiezen en beslissen uit verschillende formules van outplacement.

Collectief Outplacement

De werknemer volgt na een individueel intakegesprek het outplacement in groepsvorm. De begeleider zal op gepaste tijdstippen ook aandacht hebben voor de individuele vragen en wensen van de deelnemers aan een collectief traject.

Individueel Outplacement

De werknemer volgt een zuiver individuele begeleiding in een één op één situatie. Een vaste coach zal in samenspraak met de deelnemer een inhoudelijk individueel traject opstellen.

Hybride Outplacement

De werknemer volgt deels een individueel en deels een collectief programma. Maatwerk in combinatie met deelname aan bepaalde groepsworkshops is hier aan de orde.

Voor meer informatie hierover kan je ons steeds contacteren via 011.28.00.50 of outplacement@itzucareer.eu