Outplacement

Ben ik verplicht om een ontslagen werknemer outplacement aan te bieden? Welk outplacement stelsel is van toepassing in deze situatie? De huidige wetgeving zorgt voor veel verwarring over outplacement bij werkgevers. Onze experts weten precies welke regeling er voor jouw organisatie van toepassing is.

Contacteer ons

Soms dien je als bedrijf, organisatie of overheid omwille van diverse redenen afscheid te nemen van een werknemer. Het nieuwe eenheidsstatuut dat geldig is vanaf 01/01/2014 voorziet ook in een nieuwe regelgeving voor wat betreft outplacement. Binnen de wetgeving op outplacement is er sprake van een algemeen stelsel en een specifiek stelsel van outplacement.

Het nieuwe algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer (30 weken of meer!)
Daarnaast blijft ook de huidige vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op 45 jarigen of ouder bestaan als het specifiek stelsel.

Los van de verplichte vormen van outplacement voor bepaalde doelgroepen, leeftijdscategorieën of bij herstructureringen of falingen blijft vrijwillig outplacement natuurlijk ook steeds een mogelijkheid.

Onze experts bezitten een ruime kennis en ervaring wat betreft individuele of collectieve ontslagen en verlies van jobs in organisaties. Zij vormen voor outplacement de perfecte ondersteuning voor jouw HR-afdeling of organisatie.

Wat zegt de huidige wetgeving over outplacement?

Binnen het kader van de verplichte wetgeving op het vlak van outplacement wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen een collectief ontslag en een individueel ontslag.

Collectief ontslag

Wanneer een onderneming besluit over te gaan tot een collectief ontslag of herstructurering is het KB van April 2009 van toepassing. De werkgever dient binnen dit kader een vrij duidelijk omschreven procedure met rapporteringen en bepaalde rechten en verplichtingen te volgen. De ontslagen werknemers worden ondergebracht in een speciaal opgerichte tewerkstellingscel met de daaraan verbonden rechten en plichten.
Binnen dit kader is de werkgever ook verplicht om outplacement aan te bieden. Voor de min 45 jarigen minimum een traject van 30 uren gespreid over 3 maanden en voor de plus 45 jarigen minimum een traject van 60 uren gespreid over 6 maanden.

Itzu Career heeft een ruime kennis en ervaring inzake herstructureringen en collectief ontslag en kan de HR-dienst ondersteunen met gericht advies en begeleiding.

Individueel ontslag

Ingevolge het vernieuwde eenheidsstatuut wordt het recht op outplacement bij individueel ontslag vanaf 1 januari 2014 uitgebreid. Het bestaande outplacementsysteem voor plus 45 jarigen via CAO82bis blijft bestaan als specifiek stelsel. Daarnaast komt er dus ook een algemeen stelsel van outplacement. Alle werkgevers (privé en overheid) zijn sinds 1 januari 2014 verplicht om werknemers een outplacement begeleiding aan te bieden. De voorwaarde is dat de opzegtermijn van de werknemer ten minste 30 weken bedraagt. Het voornaamste criterium is dus niet meer leeftijd, maar wel de opzegtermijn van de werknemer.

Ontdek via onze experts wat je als bedrijf moet doen bij een individueel of collectief ontslag. Daarnaast kunnen we ook snel en eenvoudig bepalen welk wettelijk stelsel op jouw medewerker van toepassing is (algemeen of specifiek stelsel). Neem snel contact met ons op en voorkom onnodige boetes voor jouw onderneming. Wees er bewust van dat je als werkgever verplichtingen heeft op het gebied van outplacement.

Waarom wij de juiste partner zijn

  • Binnen de 24h beschik je over een geldig aanbod
  • Administratieve ondersteuning naar HR toe
  • Diepgaande kennis over wetgeving op outplacement
  • Persoonlijke aanpak mét maatwerk
  • Erkend voor outplacement in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Speel in op de positieve rol van outplacement

Ontslag is altijd een verlies. De ex-medewerker kampt met onzekerheid over zijn of haar toekomst. Als werkgever ben je soms verplicht tot outplacement. Je kan echter ook vrijwillig kiezen om ex-werknemers outplacement aan te bieden.

Via outplacement zorg je ervoor dat jouw organisatie een positieve rol speelt in het verwerkingsproces bij de ontslagen werknemer. Afscheid nemen zonder negatieve emoties is voor beide partijen veel aangenamer!

Outplacement uitbesteden aan ons. De voordelen?

  • Juridische zekerheid: wij staan er garant voor dat je wettelijk in orde bent
  • Administratie: wij zorgen voor een perfecte administratieve afhandeling
  • Kostenbesparend: wij voorkomen bijkomende juridische disputen en kosten
  • Imago: je wordt gepercipieerd als een sociaal en betrokken werkgever

Formules outplacement

Wij bieden keuze uit verschillende outplacement formules, zowel voor grote als kleine bedrijven. Ontdek wat deze concreet inhouden!

Ontdek onze formules

Veelgestelde vragen

We verzamelden enkele vaak voorkomende vragen omtrent outplacement. Bekijk deze FAQ of we reeds een antwoord aanbieden op jouw vragen als werkgever.

Bezoek de FAQ

Een erkende partner nodig voor outplacement?

Wij beantwoorden je vragen