Outplacement: begeleiding bij ontslag werknemer

Ben ik verplicht om een ontslagen werknemer outplacement aan te bieden? Welk outplacement stelsel is van toepassing in deze situatie? De huidige wetgeving zorgt voor veel verwarring over outplacement bij werkgevers. Onze experts weten precies welke regeling er voor jouw organisatie van toepassing is. Contacteer onze experts via 011 28 00 50 of info@itzucareer.eu of via onderstaande button.

Contacteer onze outplacement experts

Outplacementgids

Itzu Career bundelde de blogs omtrent outplacement in een outplacementgids. Deze gids biedt al heel wat antwoorden op jouw outplacement vraagstukken. Voor meer vragen kan je steeds terecht bij onze outplacement experts via info@itzucareer.eu of 011 28 00 50.

Outplacementgids

Outplacement: veel vragen en onzekerheid binnen bedrijven

Soms dien je als bedrijf, organisatie of overheid omwille van diverse redenen afscheid te nemen van een werknemer. Het nieuwe eenheidsstatuut dat geldig is vanaf 01/01/2014 voorziet ook in een nieuwe regelgeving voor wat betreft outplacement. Binnen de wetgeving op outplacement is er sprake van een algemeen stelsel en een specifiek stelsel van outplacement.

Het nieuwe algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer (30 weken of meer!)
Daarnaast blijft ook de huidige vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op 45 jarigen of ouder bestaan als het specifiek stelsel.

Los van de verplichte vormen van outplacement voor bepaalde doelgroepen, leeftijdscategorieën of bij herstructureringen of falingen blijft vrijwillig outplacement natuurlijk ook steeds een mogelijkheid.

Onze experts bezitten een ruime kennis en ervaring wat betreft individuele of collectieve ontslagen en verlies van jobs in organisaties. Zij vormen voor outplacement de perfecte ondersteuning voor jouw HR-afdeling of organisatie.

5 voordelen van outplacement via Itzu Career

 • Geen zorgen: wij ontzorgen jou als bedrijf volledig
 • Juridische zekerheid: wij staan er garant voor dat je wettelijk in orde bent
 • Administratief gemak: wij zorgen voor een perfecte administratieve afhandeling
 • Kostenbesparend: wij voorkomen bijkomende juridische disputen en kosten. Bovendien begeleiden we je in trajecten om kosten te recupereren.
 • Positief Imago: door een goed outplacement aan te bieden, word je gepercipieerd als een sociaal en betrokken werkgever

Bovendien is Itzu Career een erkend bureau voor het aanbieden van outplacement in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Heb je vragen over hoe we ook jouw bedrijf kunnen helpen met outplacement?

Welke bedrijven rekenen nog op Itzu Career voor hun outplacement?

Itzu Career is als totaal HR-dienstverlener ook één van de marktleiders in België als het gaat over outplacement. We doen dit voor zowel KMO’s als grote Corporate bedrijven.

Wat zegt de huidige wetgeving over outplacement?

De verschillende wettelijke stelsels voor outplacement

Sinds 2014 is er een nieuwe regelgeving voor wat betreft outplacement. Alle werkgevers (privé en overheid) zijn verplicht om werknemers een outplacement begeleiding aan te bieden. De voorwaarde is dat de opzegtermijn van de werknemer ten minste 30 weken bedraagt.

Het voornaamste criterium voor outplacement is dus niet meer leeftijd, maar wel de opzegtermijn van de werknemer.

 • Opzegtermijn van 30 weken of meer? Dan valt de werknemer onder het Algemene Stelsel en ben je als bedrijf verplicht outplacement aan te bieden.
 • Minder dan 30 weken? Dan valt de werknemer onder het Bijzondere Stelsel en ben je als bedrijf enkel onder bepaalde voorwaarden verplicht om outplacement aan te bieden.

Outplacementbegeleiding: wat is het algemene stelsel?

Een verbrekingsvergoeding of een opzegtermijn van dertig weken of meer, recht hebben op een outplacementaanbod. Als werkgever ben je dus verplicht om aan deze werkgeveroutplacement aan te bieden.

 • Medewerkers die een opzegtermijn moeten presteren, moet je binnen de vier weken na aanvang van hun opzeggingstermijn een outplacementaanbod doen.
 • Medewerkers met een opzegvergoeding (verbrekingsvergoeding) moet je een aanbod voor outplacement doen binnen de vijftien kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is.

Een belangrijk aspect is dat wanneer je een medewerker een outplacementaanbod doet onder de algemene regeling met verbrekingsvergoeding , je de kost van deze begeleiding deels kan recupereren. Itzu Career kan je hier perfect in begeleiden.

Outplacementbegeleiding: wat is het bijzondere stelsel?

Medewerkers met minder dan dertig weken opzegvergoeding kunnen toch in aanmerking komen voor outplacementbegeleiding. Dit is het geval voor medewerkers die:

 • niet om een dringende reden ontslagen worden.
 • op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar oud zijn.
 • én minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben bij de werkgever.

Bij de bijzondere regeling voor outplacement dien je als werkgever binnen de vijftien kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een aanbod te doen.

Los van de verplichte vormen van outplacement blijft daarnaast ook vrijwillig outplacement natuurlijk nog steeds een mogelijkheid.

 

Individueel of collectief ontslag

Binnen het kader van de verplichte wetgeving op het vlak van outplacement wordt bovendien ook een onderscheid gemaakt tussen

 • een collectief ontslag
 • een individueel ontslag.
   

 Collectief ontslag

Wanneer een onderneming besluit over te gaan tot een collectief ontslag, dient de werkgever binnen dit kader een vrij duidelijk omschreven procedure met rapporteringen en bepaalde rechten en verplichtingen te volgen. De ontslagen werknemers worden ondergebracht in een speciaal opgerichte tewerkstellingscel met de daaraan verbonden rechten en plichten. Binnen dit kader is de werkgever ook verplicht om outplacement aan te bieden.

 • Voor de min 45 jarigen minimum een traject van 30 uren gespreid over 3 maanden.
 • Voor de plus 45 jarigen minimum een traject van 60 uren gespreid over 6 maanden.

Itzu Career heeft een ruime kennis en ervaring inzake herstructureringen en collectief ontslag en kan de HR-dienst ondersteunen met gericht advies en begeleiding.

 

Individueel ontslag

Ingevolge het vernieuwde eenheidsstatuut wordt het recht op outplacement bij individueel ontslag vanaf 1 januari 2014 uitgebreid. Het bestaande outplacementsysteem voor plus 45 jarigen (via CAO82bis) blijft bestaan als specifiek stelsel. Daarnaast komt er dus ook een algemeen stelsel van outplacement, zoals hierboven beschreven.

Ontdek via onze experts wat je als bedrijf moet doen bij een individueel of collectief ontslag. Daarnaast kunnen we ook snel en eenvoudig bepalen welk wettelijk stelsel op jouw medewerker van toepassing is (algemeen of specifiek stelsel).

Neem snel contact met ons op en voorkom onnodige boetes voor jouw onderneming. Wees er bewust van dat je als werkgever verplichtingen hebt op het gebied van outplacement.

Kosten voor outplacement recupereren

Doe je een medewerker een outplacementaanbod onder de algemene regeling, dan mag je als werkgever vier weken loon in mindering brengen van de opzegvergoeding. Het doet er niet toe of de medewerker in kwestie het outplacementaanbod aanvaardt of niet. Je medewerker zal er bijgevolg alle belang bij hebben om op het outplacementaanbod in te gaan.

Om deze kosten te kunnen recupereren, zijn er enkele voorwaarden. Itzu Career helpt je om dit allemaal correct op te zetten.

Heb je vragen over hoe we ook jouw bedrijf kunnen helpen?

Contacteer ons dan even en dan overlopen we samen wat we voor jou kunnen betekenen.

Speel in op de positieve rol van outplacement

Ontslag is altijd een verlies. De ex-medewerker kampt met onzekerheid over zijn of haar toekomst. Als werkgever ben je soms verplicht tot outplacement. Je kan echter ook vrijwillig kiezen om ex-werknemers outplacement aan te bieden.

Via outplacement zorg je ervoor dat jouw organisatie een positieve rol speelt in het verwerkingsproces bij de ontslagen werknemer. Afscheid nemen zonder negatieve emoties is voor beide partijen veel aangenamer!

Itzu Career speelt in op de actuele noden en optimaliseert haar begeleiding door de introductie van nieuwe en actuele  topics

Welzijn, gezondheid, beweging en sociale contacten vormen rode draad in vernieuwde hybride trajecten outplacement.

Hybride outplacement is een begeleiding die bestaat uit een gedeeltelijk individuele en collectieve begeleiding.  Mensen in begeleiding vinden het enerzijds aangenaam om met gelijkgestemden, mensen die in dezelfde situatie zijn als zij zelf, opgevangen te worden.  Anderzijds wordt individuele coaching geapprecieerd, zeker in de sollicitatiefase.

Het totaal aantal uren in begeleiding bedraagt 60 uur op jaarbasis.  Het aantal individuele uren varieert van 10 tot 50 uur.

 

 

Veelgestelde vragen over outplacement

Hoe verloopt outplacementbegeleiding?

We geven je graag antwoord op de vraag hoe een outplacementbegeleiding verloopt wanneer je dit als werknemer volgt tijdens een zoektocht naar een nieuwe job.

Ontdek meer info

Formules outplacement

Wij bieden keuze uit verschillende outplacement formules, zowel voor grote als kleine bedrijven. Ontdek wat deze concreet inhouden!

Ontdek onze formules

Veelgestelde vragen

We verzamelden enkele vaak voorkomende vragen omtrent outplacement. Bekijk deze FAQ of we reeds een antwoord aanbieden op jouw vragen als werkgever.

Bezoek de FAQ

Een erkende partner nodig voor outplacement?

Wij beantwoorden je vragen