Loopbaanbegeleiding

Organisaties zijn er zich van bewust dat gemotiveerde medewerkers enorm bijdragen aan de successen van hun business. Het is echter van belang dat deze medewerkers zich permanent kunnen blijven ontwikkelen en versterken. Het inschakelen van een externe loopbaanbegeleider kan hierbij een meerwaarde bieden. Jouw medewerkers hebben de mogelijkheid om in een veilige, objectieve en neutrale omgeving hun talenten, kwaliteiten en toekomstige ideeën af te toetsen.  

Contacteer ons

De komende decennia gaan er meer werknemers met pensioen dan er jongeren op de arbeidsmarkt zullen komen. Ontegensprekelijk zal dit leiden tot een krapte op de arbeidsmarkt en een strijd om voldoende competentiegerichte werknemers binnen jouw organisatie te houden. Werknemers zullen voor jouw organisatie kiezen of aan boord blijven indien je hun een interessant loopbaanpad kan uittekenen en garanderen.
Itzu Career kan jou als bewezen expert in loopbaanbegeleiding professioneel en doelgericht ondersteunen bij dergelijke loopbaantrajecten.

Meestal is zulke externe loopbaanbegeleiding puur maatwerk. In overleg met werkgever en werknemer worden de doelstellingen en middelen voorafgaandelijk besproken.
Aan de hand van verschillende tools en methoden trachten we samen met de werknemer een beeld te krijgen van de loopbaandoelstellingen.

Werkgevers en het gebruik van loopbaancheques

Waarom loopbaanbegeleiding?

Iedereen binnen een organisatie kan behoefte hebben aan een gerichte externe loopbaanbegeleiding.
Hierbij geven we je enkele herkenbare voorbeelden van situaties waarin Itzu Career werkgevers en werknemers hebben verder geholpen in hun loopbaanbeleid:

 • Je hebt een aantal high potentials die uiteindelijk niet geslaagd zijn. Toch wens je ze absoluut te behouden.
  Hoe motiveer je ze en hoe zien zij hun toekomst.
  Oudere werknemers moeten langer blijven werken. Hoe blijven ze positief betrokken bij hun job?
 • Iemand wenst al een tijdje door te groeien maar heeft daar zelf zijn twijfels en vragen over.
 • Verschillende afdelingen binnen een bedrijf trekken aan de mouw van de beste krachten.
  Voor welke afdeling kiest de medewerker zelf.
 • Een werknemer wenst in jouw bedrijf te blijven maar geeft de voorkeur aan een totaal andere afdeling met een ander competentieprofiel. Wat zijn de kansen op slagen?

Als werkgever kan je de “loopbaancheque” als instrument voor jouw werknemer bij jouw medewerkers promoten. Je mag immers als “derdebetaler” fungeren.

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling.
De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt. De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zelf zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van 4 uur begeleiding ter beschikking. Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning. Meer informatie vind je op de website van VDAB: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden. Dat wil zeggen dat een werkgever kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (40€ per loopbaancheque) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jouw werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching, …) die je als werkgever op de werkvloer biedt (dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven).

Itzu Career erkend loopbaancentrum

Voorwaarden loopbaancheques

Als HR partner zijn wij ook een gemandateerd loopbaancentrum. Je kan het aanbod van de loopbaancheque kenbaar maken bij jouw medewerkers en naar ons doorverwijzen als vertrouwde partner. Onze loopbaancoaches zullen hen via onderstaande weg te woord staan:

Onderstaande voorwaarden moeten in dit verband bewaakt worden:

 • Een werkgever of het loopbaancentrum mag geen druk uitoefenen op de werknemers om hun loopbaancheque op te nemen.
 • Een werknemer mag kiezen op welk moment hij zijn cheque aanvraagt en inwisselt.
 • Een werknemer mag kiezen bij welk centrum hij zijn cheque inwisselt. Deze keuze mag geen gevolgen hebben voor de werknemer.
 • Een werknemer moet er zich van bewust zijn dat hij slechts recht heeft op twee loopbaancheques van vier uur gedurende 6 jaar. Indien hij deze inwisselt kan hij pas opnieuw een cheque aanvragen zes jaar na de start van de eerste begeleiding.
 • Er mag geen uitwisseling zijn tussen de werkgever en het loopbaancentrum over de begeleiding of de inhoud van de begeleiding.
 • De begeleiding die de werknemer via de loopbaancheque krijgt, mag in geen geval begeleiding vervangen die de werkgever zelf zou moeten aanbieden (zoals outplacement, opleiding, training, herstructureringsbegeleiding, werving en selectie, persoonlijke coaching, …).
Er bestaat een brief die je kan gebruiken om jouw medewerkers op de hoogte te stellen van het initiatief om als sponsor op te treden voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wij bezorgen jou deze op aanvraag.