Herstructureringen

Een Collectief Ontslag - Herstructurering aankondigen is een heel moeilijke beslissing. Reken daarom op de expertise van Itzu Career voor een mensgerichte begeleiding en duurzame ondersteuning van de getroffen medewerkers binnen het wettelijk kader van cao 82bis en de wet op de herstructureringen. Betrek ons in een zo vroeg mogelijk stadium, wij stellen onze expertise graag ter beschikking.

Contacteer onze outplacement experts

Wettelijk kader bij collectief ontslag - herstructureringen

Er bestaat een specifiek wettelijk kader dat outplacement bij collectief ontslag - herstructureringen regelt. Zo wordt er steeds er een tewerkstellingscel opgericht die onder meer een outplacementaanbod moet organiseren voor elke medewerker ontslagen in het kader van de herstructurering en ingeschreven in deze tewerkstellingscel:

 • Medewerkers met een leeftijd van 45 jaar of ouder op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 60 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van de 6 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel.
   
 • Medewerkers die nog geen 45 jaar zijn op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 30 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van de 3 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel.

Het staat de werkgever uiteraard steeds vrij om inzake outplacement een ruimer aanbod te doen.

Wanneer spreek je van een Collectief ontslag?

Elk ontslag dat in de loop van een periode van 60 dagen tenminste het volgend aantal werknemers treft afhankelijk van de tewerkstelling in een onderneming waar tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat gemiddeld :

 • meer dan 20 en minder dan 100 werknemers: ten minste 10 werknemers worden getroffen
 • ten minste 100 werknemers en minder dan 300 werknemers zijn tewerk gesteld: ten minste  10% van de werknemers worden getroffen
 • ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld : ten minste 30 werknemers worden getroffen

Waarom reken je op Itzu Career bij je herstructurering?

Onze mensgerichte begeleiding en duurzame ondersteuning zorgt voor een maximale ondersteuning van de getroffen medewerkers.

 • Wij werken op deontologisch verantwoorde wijze volgens de gedragscode voor outplacement van Federgon.
   
 • Itzu Career beschikt over het CERTO-kwaliteitslabel noodzakelijk om outplacement bij herstructureringen te mogen organiseren.
   
 • Tevens beschikken wij over het Q-for label waarbij wij 94% tevredenheid scoorden bij klanten en deelnemers aan outplacement. (meer dan 20.000 mensen begeleid)
   
 • Wij beschikken over een breed netwerk om mensen via verschillende kanalen terug naar de arbeidsmarkt te leiden
   
 • Onze begeleidingen gaan steeds door in de directe omgeving van de woonplaats en/of werkplaats  van de getroffen werknemers op neutrale locaties.
 • Onze coaches komen steeds uit de streek waar de begeleidingen plaats vinden en kennen de lokale arbeidsmarkt