Cases over Assessment & Development Center

Graag stellen we je een aantal cases voor waarin we dieper ingaan op onze aanpak en hoe we voor onze klanten het verschil kunnen maken.

Case accounting firm

Voor één van onze klanten, een accounting firm uit de ‘big four’, hebben wij vanuit Itzu Career een op maat gemaakt Management Development Program ontwikkeld. Hierbij hebben we een traditioneel meetmoment (zoals in een assessment center) gekoppeld aan een 3-delig feedbackmoment en een op maat gecreëerde coaching. Dit alles vindt plaats tijdens één werkdag. We ontvangen de kandidaten in groepen van maximaal 3 personen, dit om het interactieve maximaal te benutten. Langs de zijde van Itzu Career is een assessor (arbeidspsycholoog) en een coach aanwezig. We starten met enkele interactieve rollenspelen die op maat ontworpen en gevalideerd werden voor de organisatie zelf. De kandidaat krijgt telkens feedback van zijn peers, van de assessor en de coach en uiteindelijk dient hij ook zichzelf te evalueren. Hier krijgt men al een goed zicht op de sterktes en ontwikkelingspunten van de kandidaat. Deze worden meegenomen naar het namiddagprogramma waar er onmiddellijk een coaching volgt op deze aspecten. Een persoonlijkheidsanalyse tijdens de dag zelf helpt de kandidaten ook meer inzicht te krijgen vanwaar bepaalde gedragingen komen. Na de dag zelf, volgen nog enkele individuele coaching momenten tussen de coach en de medewerkers.

Methodologisch kader

  • Sterktebenadering: Onze coaching is sterk gebaseerd op de ‘strength based’ benadering, een stroming waar de focus ligt op sterktes en niet enkel op aandachtspunten, deze denkwijze willen we graag op de deelnemers overbrengen
  • Leren vanuit ervaring: simulaties in een vertrouwde doch uitdagende omgeving
  • Feedback via verschillende kanalen: via instant feedback van Peers, zelfinzicht, tips en tricks van een ervaren coach
  • Mix van meet en leermoment: men ontvangt on-the-spot en gedurende de simulaties concrete tips en tricks
  • De simulaties zijn face-valide en op maat van jouw bedrijf gemaakt. In totaal worden er 3 à 4 tal varianten per type oefeningen ontwikkeld. Zodat deelnemers wel van elkaar kunnen leren, maar niet kopiëren.
  • Focus op softskills ontwikkeling

Case bouwsector

Voor een klant in de bouwsector nemen wij vanuit Itzu Career regelmatig development centers af, ter plaatse bij de klant. We leggen dan vooral de focus op het interactieve gedeelte (rollenspelen en interview) en laten enkele testen op voorhand online invullen door de kandidaat. Dit gaat dan vooral over persoonlijkheids- en motivatietesten. De resultaten hiervan worden dan tijdens het interview besproken, waarbij ook rechtstreeks feedback van de kandidaat wordt gevraagd.

Waarom ter plekke? Op die manier kunnen we meerdere kandidaten ontvangen op 1 dag, waardoor het voor de klant voordeliger uitkomt én besparen we de kandidaat eventuele verplaatsingen. Hij/zij kan dit dan ook gedurende de werkuren doen, waardoor hiervoor geen vrije tijd ‘opgeofferd’ dient te worden.  De klant kan, indien, gewenst, gemakkelijk meevolgen met de interactieve simulatieoefeningen. Het interview vindt steeds plaats zonder aanwezigheid van de werkgever, dit om het vertrouwelijke karakter van een development center te kunnen garanderen.

Welke outcome? Feedback op het moment zelf aan de kandidaat én aan de werkgever. Hiervan wordt ook een uitgebreid ontwikkelingsgericht verslag opgemaakt en bezorgd aan beide partijen, incl. ontwikkeltips inzake coaching, opleiding en on the job training.


Case staalindustrie

Voor een Limburgse klant in de staalindustrie is Itzu Career de ‘preferred partner’ inzake afname assessment en development centers. Dit houdt in dat Itzu Career meermaals ter plekke gaat om het bedrijf goed te leren kennen, zowel de cultuur en het DNA van het bedrijf, als de structuur en de verschillende functies. Dit gaat van operatorfuncties tot directie/kaderfunctie. Er wordt ook gewerkt met vaste assessoren voor deze klant, waardoor er steeds gescreend wordt op een perfecte fit tussen de kandidaat en de organisatie. Met deze case willen we graag aandacht hechten op het gegeven dat een goede kennis van de bedrijfscultuur en de sfeer die heerst in een organisatie onmisbaar is voor de assessor om voorspellen of een kandidaat hier al dan niet in past. Dit gaat verder dan louter competenties meten en beoordelen.   


Case voedingsbedrijf

Voor een groot voedingsbedrijf in Oost-Vlaanderen doen we al jaren de assessments in het kader van interne promotie/doorstroming  en dit zowel  voor de functies ‘zesde man‘ (niveau bachelor) als ‘meestergast’ (niveau industrieel ingenieur/master). De achterliggende vragen zijn o.a. of de persoonlijkheid en de ambities blijvend kunnen passen binnen de cultuur en de toekomstige mogelijkheden van het bedrijf, of er voldoende leerbereidheid is, of de basis leidinggevende vaardigheden aanwezig zijn of eventueel kunnen bijgeschaafd worden via opleiding. Tevens maken we een inschatting van het potentieel voor verdere doorgroei binnen de organisatie zowel nationaal als internationaal. Onze aanpak met zowel praktische oefeningen, tests als een interview door een senior consultant, met een passend referentiekader binnen een industriële omgeving, zijn een vast onderdeel van het talentmanagement binnen dit bedrijf.